Tôi đã thiết lập một máy tính để bàn từ xa mới và khách hàng đã yêu cầu 1 điều chính. Nếu người dùng đăng nhập bằng chứng chỉ mà chúng tôi cung cấp cho họ và không ai khác có thể đăng nhập, kết quả tìm kiếm trên Google của tôi đã xuất hiện. Tôi đã thiết lập chứng chỉ ssl của mình trên máy chủ và nghĩ rằng có một cách để buộc người dùng đăng nhập theo một cách nhất định thông qua chính sách Nhóm nhưng làm cách nào tôi có thể thiết lập nó để người dùng chỉ có thể đăng nhập qua chứng chỉ. Bất kỳ sự giúp đỡ nào được đánh giá cao.

Cảm ơn

no answer