Nhật ký postfix của chúng tôi đang chứa đầy các thư có vẻ như bị mắc kẹt trong hàng đợi thư.

Tôi tin rằng điều này có thể do sự cố DNS gần đây gây ra. Thư vi phạm ban đầu được dự định cho [email protected]nhưng postfix không thể phân giải miền riêng của nó.

Tuy nhiên, điều tôi không hiểu là tại sao các tin nhắn lại được thêm tiền tố owner-owner-owner-owner-owner-. Điều này được lặp đi lặp lại hàng trăm lần - địa chỉ thư quá dài đến nỗi các bản ghi postfix đã cắt bớt nó, vì vậy tôi thậm chí không thể nhìn thấy địa chỉ ban đầu nếu không sử dụng mailq.

Có ai biết tại sao điều này xảy ra? Postfix đang cố gắng đạt được điều gì bằng cách đặt tiền tố với chủ sở hữu và làm cách nào để ngăn điều này xảy ra lần nữa?

no answer