Khi tôi sử dụng dmarcanalyzer để kiểm tra miền của mình, tôi nhận được thông báo:

Warning : You shouldn't use PTR lookups as they are deprecated

Hồ sơ của tôi trông như thế này: v=spf1 ptr:samplemail.com ip4:191.13.174.145 ip4:191.13.174.146 a:samplemail.com ip4:81.211.16.14 ~all

Chính xác thì phần nào không được dùng nữa? Tôi đã thử Googling nhưng tất cả những gì tôi nhận được là các trang web mà tôi có thể thực hiện tra cứu hồ sơ PTR hoặc các bản kiểm tra không rõ ràng (đối với tôi).

no answer