Tôi đã sử dụng Gmail như một trình chuyển tiếp Postfix trong nhiều năm. Hoạt động hoàn hảo. Nhưng có vẻ như vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tính năng này sẽ bị Google vô hiệu hóa . Họ sẽ không cho phép chúng tôi sử dụng "ứng dụng kém an toàn" chỉ dựa vào xác thực tên người dùng / mật khẩu.

Vì vậy, tôi cần một giải pháp. Tôi cần một cách để tiếp tục sử dụng Gmail như một trình chuyển tiếp Postfix hoặc tôi cần một giải pháp thay thế cho Gmail (miễn phí và điều đó không chặn email của tôi do chính sách spam).

Gửi email trực tiếp từ máy chủ không phải là một tùy chọn. Tôi cần một chuyển tiếp Postfix.

answer

Có một tùy chọn được gọi là "Mật khẩu ứng dụng" trong tab bảo mật của trang tổng quan tài khoản Google. Nó chỉ khả dụng sau khi bạn bật xác minh 2 bước. Tùy chọn này cung cấp một mật khẩu sử dụng một lần có thể được sử dụng trong chuyển tiếp Postfix. Có vẻ như tùy chọn này sẽ vẫn khả dụng sau ngày 30 tháng 5 năm 2022.