Trên NAS Synology với DSM 7.0, tôi đã tạo thông qua Giao diện người dùng đồ họa một người dùng quản trị chuyên dụng (như được khuyến nghị trong quy trình thiết lập của Synology), sau đó tôi đã bật đăng nhập ssh và bây giờ tôi có thể ssh vào Synology. Càng xa càng tốt. Tuy nhiên khi đăng nhập qua ssh, tôi nhận được một thông báo lạ trước khi lời nhắc xuất hiện:

Could not chdir to home directory /var/services/homes/<my-admin-user>: No such file or directory

Tại sao điều này xảy ra? Hệ thống vận hành DSM 7 của NAS của tôi không được định cấu hình đúng cách?

Và tôi phải sửa nó như thế nào? Tôi chỉ tạo thư mục chính của người dùng?

thông tin bổ sung

Đường dẫn /var/services/homestồn tại, nhưng nó là một liên kết tượng trưng /volume1/@fake_home_linkkhông tồn tại.

no answer