Tôi cần khởi động một số dịch vụ trên một máy Win10 khác mỗi ngày mà không có sẵn dưới dạng Dịch vụ và yêu cầu ai đó đăng nhập vào máy windows. Cách làm duy nhất là đăng nhập vào máy win này rồi khóa máy lại.

Có cách nào để tạo tác vụ đã lên lịch (trên máy khác) để kết nối và đăng nhập vào máy tính từ xa không?

answer

Bạn có thể sử dụng kết nối máy tính từ xa với các cài đặt cho chương trình chạy trên điều khiển từ xa, lưu ý rằng điều này yêu cầu bạn đã đăng nhập trên máy cục bộ để có màn hình hiển thị. Cũng có thể có các ứng dụng khách RDP khác mà bạn có thể chạy từ bảng điều khiển.

Một cách khác có thể là đăng nhập tự động cho một người dùng riêng biệt trên máy khác bằng https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/user-profiles-and-logon/turn-on-automatic -logon Và sau đó tự động chạy các chương trình và cuối cùng là khóa máy tính.

Để khóa máy tính sử dụngRundll32.exe user32.dll,LockWorkStation