Tôi đang cố gắng gắn ổ đĩa được mã hóa thứ hai khi khởi động bằng cách lấy mật khẩu từ thiết bị TPM. Tôi đang sử dụng Ubuntu 20.04.

Ổ đĩa thứ hai cũng như ổ đĩa thứ nhất ở LVM dưới dạng ổ đĩa vật lý. Cả hai tập đều nằm trong cùng một nhóm tập.

Tôi đã làm theo hướng dẫn ở đây .

Có một mục nhập trong / etc / crypttab cho ổ thứ hai:

nvme1n1_crypt UUID=64bcbd3e-a6e8-43e6-884c-dbf6189a8ecc none luks,discard,keyscript=/usr/local/sbin/tpm2-getkey

Ổ đĩa đầu tiên gắn kết tốt, nhưng tôi gặp lỗi trên bảng điều khiển rằng nhóm ổ đĩa bị thiếu thiết bị không được mã hóa. Sau một lúc, tôi nhận được lời nhắc đưa chìa khóa.

Tìm cách tránh nhập mật khẩu cho ổ đĩa thứ hai.

no answer