Máy tính của tôi hoạt động trong VPN của công ty. Tôi thiết lập Hộp ảo ở chế độ Cầu nối để kết nối với máy chủ trong mạng gia đình của mình.

Ngay bây giờ tôi có thể chuyển VSCode của mình tới máy chủ gia đình trực tiếp từ VirtualBox (mạng ở chế độ bắc cầu). Làm việc trong VirtualBox / linux / VScode và kết nối với máy chủ hơi vụng về - tài nguyên hạn chế gây ra tất cả các loại chậm.

Có thể xây dựng kết nối ssh như thế này không? ->

VSCode (windows10 trong VPN) -> VirtualBox (linux ở chế độ bắc cầu) -> máy chủ gia đình

Bằng cách này, tôi có thể sử dụng VirtualBox ở chế độ không đầu, chỉ để phục vụ như một phương tiện chuyển tiếp ssh mà không tốn nhiều tài nguyên.

no answer