Quyền chia sẻ trên các thư mục chia sẻ máy chủ tệp của chúng tôi khá không đồng nhất. Đặc biệt, một số dường như đã được thiết lập để bắt chước các quyền NTFS của phần chia sẻ.

Tôi biết rằng quyền chia sẻ mặc định chỉ được đọc cho MỌI NGƯỜI.

Tôi cũng đã đọc một bài báo gợi ý rằng phương pháp tốt nhất là định cấu hình quyền chia sẻ với Người dùng được xác thực có Toàn quyền kiểm soát.

Giả sử tôi đảm bảo rằng các quyền NTFS đủ an toàn cho những chia sẻ này, thì đó có phải là điều bạn muốn giới thiệu cho những chia sẻ mới / hiện có không?

answer

Quyền chia sẻ hoạt động như một bộ lọc đối với các quyền NTFS. Chúng lấy đi những gì mà các quyền NTFS cung cấp. Lý do tại sao bạn muốn làm điều đó là khá hiếm, vì vậy việc đặt quyền chia sẻ là tối đa cho phép và thực hiện mọi thứ khác như một quyền hệ thống tệp sẽ tốt và đơn giản hơn.