ZenCoder

port

Cổng là một thuật ngữ chung có thể đề cập đến số cổng (thuật ngữ liên quan đến phần mềm) và cổng phần cứng máy tính. Ở đây, các câu hỏi tham chiếu đến thẻ này đề cập đến số cổng.

 • 1,613 โพส์
dovecot

Máy chủ email IMAP và POP3. Khi hỏi về các vấn đề của Dovecot, vui lòng bao gồm các dòng maillog có liên quan và đầu ra của lệnh sau: `doveconf -n`

 • 1,554 โพส์
installation

Quá trình cài đặt phần mềm trên máy tính / máy chủ. Cũng có thể đề cập đến quá trình cài đặt phần cứng, ví dụ như trong một trung tâm dữ liệu.

 • 1,544 โพส์
tcp

TCP là viết tắt của Transmission Control Protocol và là một trong những giao thức cốt lõi của Internet Protocol Suite. TCP bổ sung cho Giao thức Internet (IP), và do đó toàn bộ bộ phần mềm này thường được tham khảo…

 • 1,542 โพส์
command-line-interface

Giao diện dòng lệnh (CLI) là một cơ chế tương tác với hệ điều hành máy tính hoặc phần mềm bằng cách nhập các lệnh để thực hiện các tác vụ cụ thể.

 • 1,539 โพส์
ansible

Ansible là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở để cấu hình và quản lý máy tính. Nó kết hợp triển khai phần mềm nhiều nút, thực thi nhiệm vụ đặc biệt và quản lý cấu hình.

 • 1,535 โพส์
rsync

Rsync là một công cụ sao chép tệp nhanh chóng và cực kỳ linh hoạt. Nó có thể sao chép cục bộ, đến / từ một máy chủ khác qua bất kỳ trình bao từ xa nào hoặc đến / từ một daemon rsync từ xa

 • 1,532 โพส์
cache

Vị trí hoặc quy trình lưu trữ dữ liệu tạm thời hoặc tạm thời nhằm cải thiện hiệu suất ứng dụng hoặc hệ thống.

 • 1,525 โพส์
apache2

Máy chủ Apache HTTPd. Khi đặt câu hỏi về máy chủ ảo, vui lòng bao gồm đầu ra của lệnh sau: "apache2ctl -S" (hoặc "httpd -S" tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn)

 • 1,521 โพส์
domain-controller

Bộ điều khiển miền là một máy chủ trong miền Microsoft Active Directory hoặc NT4 chịu trách nhiệm xác thực trung tâm.

 • 1,518 โพส์
freebsd

FreeBSD là một hệ điều hành tiên tiến dành cho nhiều loại kiến ​​trúc khác nhau. Nó có nguồn gốc từ BSD, phiên bản của UNIX® được phát triển tại Đại học California, Berkeley; và được phát triển và bảo trì…

 • 1,515 โพส์
remote-desktop

Phần mềm và / hoặc các giao thức cho phép người dùng truy cập màn hình đồ họa trên hệ thống từ một máy tính từ xa. Các giao thức phổ biến là RDP của Microsoft và RFB (được sử dụng bởi VNC).

 • 1,503 โพส์
hp

HP (Hewlett-Packard) là nhà sản xuất máy chủ và thiết bị mạng. Đây là thẻ chung được sử dụng khi thảo luận về phần cứng hoặc phần mềm của HP mà không có thẻ cụ thể hơn - Xem danh sách trong…

 • 1,484 โพส์
openssl

OpenSSL: Bộ công cụ nguồn mở cho SSL và TLS

 • 1,479 โพส์
switch

một thiết bị kết nối các phân đoạn mạng, hoạt động ở cấp lớp liên kết OSI.

 • 1,458 โพส์
network-share

Tài nguyên được chia sẻ hoặc mạng chia sẻ là một thiết bị hoặc một phần thông tin trên máy tính có thể được truy cập từ xa từ một máy tính khác, thường thông qua mạng cục bộ hoặc mạng nội bộ doanh nghiệp,…

 • 1,428 โพส์
yum

YUM là một tiện ích quản lý gói dòng lệnh mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Linux tương thích với RPM.

 • 1,422 โพส์
lvm

Trong lưu trữ máy tính, Quản lý Khối lượng Hợp lý hoặc LVM cung cấp một phương pháp phân bổ không gian trên các thiết bị lưu trữ khối linh hoạt hơn so với các sơ đồ phân vùng thông thường.

 • 1,412 โพส์
httpd

httpd là một tên tiến trình điển hình của một máy chủ web.

 • 1,391 โพส์
subdomain

Trong phân cấp Hệ thống tên miền (DNS), miền phụ là miền là một phần của miền lớn hơn. [1]

 • 1,381 โพส์
spam

E-mail, nhận xét hoặc bài đăng không được yêu cầu, thường được gửi đi với khối lượng lớn; có thể nhưng không nhất thiết phải có tính chất thương mại

 • 1,358 โพส์
google-compute-engine

Google Compute Engine cung cấp khả năng tính toán máy ảo có thể mở rộng và linh hoạt trong đám mây.

 • 1,356 โพส์
openldap

Phần mềm OpenLDAP là một triển khai mã nguồn mở miễn phí của Giao thức truy cập thư mục nhẹ (LDAP) được phát triển bởi Dự án OpenLDAP. LDAP là một giao thức độc lập với nền tảng để truy vấn và…

 • 1,353 โพส์
squid

Squid là một gói phần mềm nguồn mở được cấp phép theo GNU GPL và chủ yếu được sử dụng như một máy chủ proxy web và bộ nhớ cache.

 • 1,342 โพส์
svn

Từ viết tắt SVN là viết tắt của Subversion, một Hệ thống Kiểm soát Phiên bản rất phổ biến và thông dụng.

 • 1,329 โพส์
port-forwarding

chuyển tiếp cổng trên tường lửa hoặc qua SSH

 • 1,320 โพส์
cluster

Cụm máy tính bao gồm một tập hợp các máy tính được kết nối lỏng lẻo hoạt động cùng nhau để theo nhiều khía cạnh, chúng có thể được xem như một hệ thống duy nhất.

 • 1,320 โพส์
zfs

ZFS là một hệ thống tệp hiện đại và trình quản lý khối lượng ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystems và được cấp phép theo CDDL. Nó là một hệ thống tệp sao chép-ghi-ghi với sự hỗ trợ cho các mảng lưu trữ lớn, bảo vệ…

 • 1,302 โพส์
shell

Shell là thuật ngữ chỉ trình thông dịch dòng lệnh được sử dụng phổ biến nhất với các hệ điều hành giống Unix, nhưng cũng được sử dụng để tương tác với các hệ điều hành dựa trên GUI theo cách chi tiết hơn. Không…

 • 1,301 โพส์
systemd

systemd là một sự thay thế hiện đại cho init Linux truyền thống. Các tính năng chính của nó bao gồm khả năng thể hiện sự phụ thuộc giữa các dịch vụ và song song tích cực khi khởi động dịch vụ.

 • 1,299 โพส์
sendmail

Phần mềm định tuyến email mục đích chung hỗ trợ truyền tải thư qua TCP / IP sử dụng SMTP

 • 1,294 โพส์
nagios

Nagios là một hệ thống giám sát cho phép các tổ chức xác định và giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng CNTT trước khi chúng ảnh hưởng đến các quy trình kinh doanh quan trọng.

 • 1,277 โพส์
vmware-vsphere

vSphere là một giải pháp ảo hóa cấp doanh nghiệp. Nó hoạt động như một hệ điều hành điện toán đám mây quản lý một tập hợp các máy chủ dựa trên VMware ESXi.

 • 1,276 โพส์
sql

Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu để quản lý dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Lưu ý rằng mỗi cơ sở dữ liệu triển khai SQL với các biến thể nhỏ. Hãy nhớ gắn thẻ với databa cụ thể của bạn…

 • 1,265 โพส์
wifi

WiFi là giao thức mạng lớp 1 và lớp 2 để giao tiếp không dây giữa các thiết bị. Nó thường được sử dụng trong các mạng cục bộ để truy cập máy khách, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các liên kết mạng điểm-điểm. …

 • 1,257 โพส์
certificate

Chứng chỉ là Khóa công khai và Thông tin nhận dạng

 • 1,254 โพส์