Tôi có một máy xuất khẩu / nhà cho 2 người khác. Thường xuyên phân vùng đầy nhưng không thể xác định chính xác những gì chiếm dung lượng. Cả hai du -x /homencdu -x /homehiển thị một cái gì đó như sử dụng 56Gb trong khi df /homehiển thị 100% sử dụng 250Gb.

Tôi đã cố gắng lsof -a +L1 /hometìm các tệp đã xóa vẫn mở nhưng chỉ có ít. Không có tệp nhật ký chạy trốn.

Cuối cùng, thực hiện systemctl restart nfs-server.servicegiải phóng RẤT NHIỀU dung lượng:

# mount | grep /home; du -xhs /home; df -h /home
/dev/sda4 on /home type ext4 (rw,relatime)
56G   /home
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda4    249G 140G  97G 60% /home

Lưu ý rằng 80Gb vẫn còn AWOL. Và các tệp ẩn không phải là tệp .nfsXXX, nếu không thì tôi đã tìm thấy chúng.

Câu hỏi:

 • làm cách nào để giải phóng dung lượng còn lại (mà không cần khởi động lại)
 • làm cách nào để tôi có thể chẩn đoán điều này tốt hơn ( nfsstat, lsof?)
no answer