Máy chủ Ubuntu của tôi bắt đầu chạy một lượng lớn các hoạt động IO. Máy chủ có một vài trang web WordPress trên đó, nhưng chúng có nhiều nhất là vài chục lượt xem mỗi ngày. Trong một vài ngày, 30GB dung lượng ổ đĩa đã được sử dụng.

Kiểm traiotop

Chạy iotopcho thấy rằng mysql liên tục ghi vào đĩa. Một đầu ra điển hình là như thế này:

Total DISK READ:     0.00 B/s | Total DISK WRITE:    390.38 K/s
Current DISK READ:    0.00 B/s | Current DISK WRITE:   664.80 K/s
  TID PRIO USER   DISK READ DISK WRITE SWAPIN   IO>  COMMAND                                    
  298 be/3 root    0.00 B/s  0.00 B/s 0.00 %  4.79 % [jbd2/vda1-8]
  981 be/4 mysql    0.00 B/s  0.00 B/s 0.00 %  0.55 % mysqld [ib_log_flush]
  960 be/4 mysql    0.00 B/s  0.00 B/s 0.00 %  0.42 % mysqld [ib_io_wr-1]
 63310 be/4 mysql    0.00 B/s  30.92 K/s 0.00 %  0.17 % mysqld [connection]
 62908 be/4 mysql    0.00 B/s  34.79 K/s 0.00 %  0.09 % mysqld [connection]
 64165 be/4 mysql    0.00 B/s  34.79 K/s 0.00 %  0.07 % mysqld [connection]
  964 be/4 mysql    0.00 B/s 185.52 K/s 0.00 %  0.05 % mysqld [ib_pg_flush_co]
  983 be/4 mysql    0.00 B/s 100.49 K/s 0.00 %  0.00 % mysqld [ib_log_writer]
 71067 be/4 www-data  0.00 B/s  3.87 K/s 0.00 %  0.00 % apache2 -k start

Thật vậy, kiểm tra trong thư mục /var/lib/mysqlcho thấy hàng trăm tệp binlog, tổng dung lượng khoảng 30GB. Dấu thời gian cho thấy rằng mysql đang ghi vào binlog với tốc độ gần 1GB mỗi giờ, không có dấu hiệu chậm lại.

Kiểm tra quy trình mysql

Chạy mysql -p -e "show processlist"để xem các quy trình mysql không hiển thị gì.

+--------+------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+
| Id   | User | Host   | db  | Command | Time | State | Info       |
+--------+------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+
| 627525 | root | localhost | NULL | Query  |  0 | init | show processlist |
+--------+------+-----------+------+---------+------+-------+------------------+

Kiểm tra tệp binlog

Sử dụng mysqlbinlogđể xem các tệp binlog cho thấy chúng chứa đầy một số loại băm. Một tệp điển hình trông giống như:

# The proper term is pseudo_replica_mode, but we use this compatibility alias
# to make the statement usable on server versions 8.0.24 and older.
/*!50530 SET @@SESSION.PSEUDO_SLAVE_MODE=1*/;
/*!50003 SET @[email protected]@COMPLETION_TYPE,COMPLETION_TYPE=0*/;
DELIMITER /*!*/;
# at 4
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 126 CRC32 0x070b8f09 Start: binlog v 4, server v 8.0.29-0ubuntu0.20.04.3 created 220515 4:09:54
BINLOG '
En2AYg8BAAAAegAAAH4AAAAAAAQAOC4wLjI5LTB1YnVudHUwLjIwLjA0LjMAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEwANAAgAAAAABAAEAAAAYgAEGggAAAAICAgCAAAACgoKKioAEjQA
CigAAQmPCwc=
'/*!*/;
# at 126
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 157 CRC32 0x433aa4c9 Previous-GTIDs
# [empty]
# at 157
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 236 CRC32 0x671d08bc Anonymous_GTID last_committed=0    sequence_number=1    rbr_only=yes  original_committed_timestamp=1652587794635604  immediate_commit_timestamp=1652587794635604   transaction_length=14092
/*!50718 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED*//*!*/;
# original_commit_timestamp=1652587794635604 (2022-05-15 04:09:54.635604 UTC)
# immediate_commit_timestamp=1652587794635604 (2022-05-15 04:09:54.635604 UTC)
/*!80001 SET @@session.original_commit_timestamp=1652587794635604*//*!*/;
/*!80014 SET @@session.original_server_version=80029*//*!*/;
/*!80014 SET @@session.immediate_server_version=80029*//*!*/;
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/;
# at 236
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 334 CRC32 0x71a6c06f Query  thread_id=614826    exec_time=0   error_code=0
SET TIMESTAMP=1652587794/*!*/;
SET @@session.pseudo_thread_id=614826/*!*/;
SET @@session.foreign_key_checks=1, @@session.sql_auto_is_null=0, @@session.unique_checks=1, @@session.autocommit=1/*!*/;
SET @@session.sql_mode=1149239296/*!*/;
SET @@session.auto_increment_increment=1, @@session.auto_increment_offset=1/*!*/;
/*!\C utf8mb4 *//*!*/;
SET @@session.character_set_client=246,@@session.collation_connection=246,@@session.collation_server=255/*!*/;
SET @@session.lc_time_names=0/*!*/;
SET @@session.collation_database=DEFAULT/*!*/;
/*!80011 SET @@session.default_collation_for_utf8mb4=255*//*!*/;
BEGIN
/*!*/;
# at 334
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 415 CRC32 0x6976a620 Table_map: `wordpress-jessjohn`.`wp_options` mapped to number 81
# at 415
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 14218 CRC32 0x8cd2158b    Update_rows: table id 81 flags: STMT_END_F

BINLOG '
En2AYhMBAAAAUQAAAJ8BAAAAAFEAAAAAAAEAEndvcmRwcmVzcy1qZXNzam9obgAKd3Bfb3B0aW9u
cwAECA/8DwX8AgRQAAABAYACAfYgpnZp
En2AYh8BAAAA6zUAAIo3AAAAAFEAAAAAAAEAAgAE//8AHQAAAAAAAAANAHJld3JpdGVfcnVsZXMA
AAAAA3llcwAdAAAAAAAAAA0AcmV3cml0ZV9ydWxlc4c1AABhOjE0MDp7czoxMToiXndwLWpzb24v
PyQiO3M6MjI6ImluZGV4LnBocD9yZXN0X3JvdXRlPS8iO3M6MTQ6Il53cC1qc29uLyguKik/Ijtz
OjMzOiJpbmRleC5waHA/cmVzdF9yb3V0ZT0vJG1hdGNoZXNbMV0iO3M6MjE6Il5pbmRleC5waHAv
d3AtanNvbi8/JCI7czoyMjoiaW5kZXgucGhwP3Jlc3Rfcm91dGU9LyI7czoyNDoiXmluZGV4LnBo
cC93cC1qc29uLyguKik/IjtzOjMzOiJpbmRleC5waHA/cmVzdF9yb3V0ZT0vJG1hdGNoZXNbMV0i
O3M6MTc6Il53cC1zaXRlbWFwXC54bWwkIjtzOjIzOiJpbmRleC5waHA/c2l0ZW1hcD1pbmRleCI7

... 245 lines of this ...

dD0kbWF0Y2hlc1sxXSZjcGFnZT0kbWF0Y2hlc1syXSI7czoyMjoiW14vXSsvKFteL10rKS9lbWJl
ZC8/JCI7czo0MzoiaW5kZXgucGhwP2F0dGFjaG1lbnQ9JG1hdGNoZXNbMV0mZW1iZWQ9dHJ1ZSI7
fQN5ZXOLFdKM
'/*!*/;
# at 14218
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 14249 CRC32 0x322d3658    Xid = 18716628
COMMIT/*!*/;
# at 14249
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 14329 CRC32 0xc4b6c15a    Anonymous_GTID last_committed=1    sequence_number=2    rbr_only=yes  original_committed_timestamp=1652587794702570  immediate_commit_timestamp=1652587794702570   transaction_length=100144
/*!50718 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED*//*!*/;
# original_commit_timestamp=1652587794702570 (2022-05-15 04:09:54.702570 UTC)
# immediate_commit_timestamp=1652587794702570 (2022-05-15 04:09:54.702570 UTC)
/*!80001 SET @@session.original_commit_timestamp=1652587794702570*//*!*/;
/*!80014 SET @@session.original_server_version=80029*//*!*/;
/*!80014 SET @@session.immediate_server_version=80029*//*!*/;
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/;
# at 14329
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 14427 CRC32 0x1328bf8c    Query  thread_id=614825    exec_time=0   error_code=0
SET TIMESTAMP=1652587794/*!*/;
BEGIN
/*!*/;
# at 14427
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 14507 CRC32 0x64436ee3    Table_map: `wordpress-jessjohn`.`wp_usermeta` mapped to number 95
# at 14507
#220515 4:09:54 server id 1 end_log_pos 114362 CRC32 0xec16092b    Update_rows: table id 95 flags: STMT_END_F

BINLOG '
En2AYhMBAAAAUAAAAKs4AAAAAF8AAAAAAAEAEndvcmRwcmVzcy1qZXNzam9obgALd3BfdXNlcm1l
dGEABAgID/wD/AMEDAEBwAIB9uNuQ2Q=
En2AYh8BAAAAD4YBALq+AQAAAF8AAAAAAAEAAgAE//8ANwAAAAAAAAABAAAAAAAAAA4Ac2Vzc2lv

... and so on for another >200 lines

Điều gì đang gây ra tất cả việc ghi nhật ký này?

Tôi không rành về ghi nhật ký mysql nên không chắc sẽ đi đâu từ đây. Tôi cho rằng một cách khắc phục nhanh chóng là chỉ cần tắt đăng nhập. Tôi không hiểu các tệp binlog đang nói gì hoặc điều gì có thể gây ra quá nhiều ghi nhật ký.

answer

Binlog trong MySQL được sử dụng để sao chép giữa (các) chủ và tớ. Nếu bạn không sử dụng kiến ​​trúc như vậy, bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách thực hiện điều này:

SET sql_log_bin = 0;

Nếu bạn có cấu trúc như vậy, bạn có thể loại bỏ các bản ghi cũ (đã được sao chép) bằng cách sử dụng lệnh như:

PURGE BINARY LOGS BEFORE '2019-04-02 22:46:26';

hoặc

PURGE BINARY LOGS TO 'mysql-bin.010';

Để biết thêm thông tin, bạn có thể sử dụng câu trả lời này .