Tôi đang chụp nhanh trên một Tập đĩa LVM. Nó hoạt động, nhưng kể từ một vài phút, tôi nhận được một thông báo cảnh báo.

Lệnh là:

sudo lvcreate -s /dev/$VG/$LV -n $SNAP_NAME $VS 2>>$LOG

VG có đủ không gian cho LV mới. Tuy nhiên, hệ thống đưa ra một cảnh báo:

Reducing COW size 30.00 GiB down to maximum usable size 24.10 GiB

Nó có nghĩa là gì, và tại sao điều này lại xuất hiện?

answer

Chỉ cần tìm thấy lý do. COW có nghĩa là (sao chép khi ghi) và chỉ ra rằng kích thước âm lượng lv là 24G nhưng lệnh snapshot được sử dụng tạo ra 30G.