ServerFault.

Tôi đang gặp phải sự cố khởi động qua PXE trên máy chủ SuperMicro.

NIC được cho là khởi động thông qua PXE là Intel 10GE 82599ES SFI / SFP +, Một máy chủ hoạt động tốt. Nhưng các máy chủ khác chạy trên cùng một Phần cứng không hoạt động.

Đôi khi Phiên bản của Tác nhân khởi động không giống trên các Bo mạch chủ SuperMicro khác, tác nhân khởi động không phát hiện ra thẻ 10GE. Có cần lắp thẻ vào một khe PCI cụ thể để tác nhân khởi động nhận dạng không?

Làm rõ: 10GE NIC là một thẻ phụ, thẻ chính có dung lượng 1GE nhưng nó luôn được Boot Agent nhận ra.

no answer