Khi cuộn qua Start Menu hoặc gặp ảnh gif động trên các trang web / v.v., máy tính nguồn bắt đầu di chuyển rất chậm. Sau khi khởi động, nó di chuyển chậm cho đến khi tôi thoát RDC và đăng nhập lại.

Tôi đã thử cắt giảm độ sâu màu và tốc độ kết nối trong RDC. . . vẫn làm điều tương tự.

Tôi biết rằng sự cố này chỉ xảy ra trên máy tính xách tay HP Envy x360 (nguồn) của tôi, vì tôi đã thử một máy tính nguồn khác và không thể tái tạo sự cố. Hơn nữa, tôi đã kết nối với một máy tính đích khác và gặp sự cố tương tự từ máy tính nguồn của mình.

Tôi đang tìm cách khắc phục sự cố này, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Shell (& Control) Phiên bản Kết nối Máy tính Từ xa trên máy tính nguồn: 10.0.19041 Bản dựng hệ điều hành: 19043.1466 Trải nghiệm: Gói Trải nghiệm Tính năng Windows 120.2212.3920.0

no answer