khi người dùng cố gắng kết nối với bất kỳ máy tính từ xa nào bằng kết nối máy tính từ xa, hộp sau sẽ xuất hiện. Khi người dùng cố gắng mở tệp .rdp trên máy tính, không có vấn đề gì. Rất bối rối

Hộp lỗi

answer

Có vẻ như tệp Default.rdp của người dùng bị hỏng. Bạn có thể xác định vị trí và xóa khỏi thư mục gốc của người dùng Tài liệu của tôi. (Bạn đã từng lập bản đồ ở đâu)