Tôi có một số phiên bản Hyper-V tất cả đều chạy trên Windows Server 2016 (Chuẩn) và đôi khi một trong các bản sao sẽ gặp sự cố khi 'Áp dụng Thay đổi Bản sao' và có vẻ như cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là khởi động lại toàn bộ máy chủ. Tôi đã thử dừng dịch vụ trong các dịch vụ nhưng điều này không hoạt động.

Sau đó, nếu tôi khởi động lại máy chủ, tất cả các bản sao sẽ phát điên khi cố gắng đồng bộ hóa và một máy ảo khác sẽ gặp vấn đề tương tự, v.v.

Có cách nào để giải quyết vấn đề này mà không cần khởi động lại toàn bộ máy chủ không? Điều này có vẻ không đúng đối với môi trường PROD.

Rất cảm ơn trước cho bất kỳ đề xuất để giải quyết.

no answer