Tôi đã nhập "mailq" trong dòng lệnh và nó hiển thị 0 thư trong hàng đợi, tuy nhiên postfix đang gửi email sau mỗi 5 phút. Sao có thể như thế được? Các email đã được tôi yêu cầu cách đây 1 giờ trong quá trình thử nghiệm và chưa bao giờ được gửi đi, nhưng bây giờ chúng đang được gửi ngẫu nhiên. Tại sao chúng không được hiển thị trong hàng đợi? Tôi đã bật "softbounce", đây có phải là vấn đề không?

answer

hãy tiếp tục và dừng postfix và xóa / var / spool / postfix / active, sau đó khởi động lại nó. Rõ ràng là bạn sẽ cần xác minh xem có bất kỳ thư nào trong số này là hợp pháp hay không.