Tôi đã đọc internet trước khi tham gia đám mây google. Các bài báo tôi đã đọc đề cập rằng công cụ tính toán cơ bản của đám mây google hỗ trợ các tính năng VM lồng nhau. Cuối cùng thì khi tôi đã có thể thiết lập một phiên bản linux với kiến ​​trúc intel cụ thể được chọn làm phiên bản máy tính. Tôi không thể thiết lập vms / kvm lồng nhau. Bất cứ ai có thể vui lòng làm rõ hoặc chỉ cho tôi một giải pháp trong đám mây google hỗ trợ vm's lồng nhau. Để tham khảo, tôi đã sử dụng cấu trúc máy tính N2 trên hình ảnh debian 10 do google cloud cung cấp.

no answer