Tôi đang sử dụng công cụ máy tính với GPU V100 cho công việc học máy của mình. Kể từ tuần trước, tôi nhận được thông báo sau khi cố gắng khởi động công cụ tính toán của mình: LỖI: (gcloud.compute.instances.create) Không thể tìm nạp tài nguyên:

Khu vực 'các dự án / xxxxxxxx / khu / us-west1-b' không có đủ tài nguyên để đáp ứng yêu cầu. Hãy thử một vùng khác hoặc thử lại sau.

Tôi đã cố gắng tạo một công cụ tính toán tương tự ở tất cả các khu vực khác đề xuất V100 nhưng tất cả đều không có nguồn.

Tôi có một số bài báo có ý nghĩa khuyên rằng hãy chờ đợi, nhưng giờ đã hết một tuần rồi và vì tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin mới nào về chủ đề này trên web nên tôi muốn biết liệu những người khác có đang gặp phải vấn đề tương tự hay không hoặc nếu ai đó biết khi nào những chiếc V100 này có thể khả dụng trở lại?

no answer