Tôi đang sử dụng PRTG làm giải pháp giám sát chính của mình. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng dường như không có một cách dễ dàng nào được xây dựng để giám sát mọi thứ "xấu" trên một máy chủ Linux bao gồm

  • RAID bị xuống cấp (RAID phần mềm)
  • RAM bị lỗi
  • Sự thất bại của postgres để tái tạo
  • Môi trường chung như tải cao, bộ nhớ thấp, đĩa đầy
  • Tăng số lượng 'lỗi' ngẫu nhiên trong VLM.

Có một daemon nào mà tôi có thể chạy trên máy chủ có một loạt "những thứ cần tìm" được tạo sẵn và sẽ tự động gửi các bẫy SNMP tới PRTG không? Tôi chỉ cảm thấy như đang phát minh lại bánh xe ở đây với các tập lệnh tùy chỉnh để thực hiện những việc như kiểm tra RAID phần mềm đã xuống cấp.

no answer