Khi tự động chuyển tiếp các email được gửi đến "A" đến một tài khoản khác "B", thì B sẽ thấy người gửi thư ban đầu trong hộp thư đến. Nhưng tôi cần một chuyển tiếp tự động trong đó B xem tất cả thư như thể A trực tiếp gửi chúng đến. Vì vậy người gửi cần là A.

Khi chuyển tiếp một thư bằng tay, nó sẽ hoạt động như thế nào tôi cần. Nhưng tôi cần điều này xảy ra tự động.

Làm cách nào để thực hiện việc này trong tài khoản không gian làm việc của Google?

no answer