Tôi đang nghĩ về nó như một tuần. Hãy xem xét rằng chúng tôi có một máy chủ cân bằng tải và hai máy chủ lưu trữ , XY. Một người dùng kết nối với bộ cân bằng tải. Bộ cân bằng tải sẽ quyết định máy chủ nào trong số hai máy chủ đó có thể có đường dẫn nhanh nhất đến người dùng, sau đó chuyển hướng yêu cầu đến. Xin lưu ý rằng lựa chọn phải có phản hồi nhanh nhất cho người dùng . Không tải cân bằng. Có ý kiến ​​gì không?

answer

Tôi nghĩ giải pháp của bạn là triển khai CDN (Mạng phân phối nội dung).

Mạng phân phối nội dung, hay mạng phân phối nội dung, là một mạng phân tán theo địa lý của các máy chủ proxy và các trung tâm dữ liệu của chúng. Mục tiêu là cung cấp tính khả dụng và hiệu suất cao bằng cách phân phối dịch vụ theo không gian liên quan đến người dùng cuối.

Tôi khuyên bạn nên kiểm tra Google Cloud CDN , có những nhà cung cấp CDN khác như Cloudflare, StackPath, Sucuri và những nhà cung cấp khác.