Tôi vừa hoàn thành cài đặt cụm Single Node OpenShift đầu tiên của mình nhưng tôi đang gặp phải một số vấn đề khi cố gắng đăng nhập vào chính nút đó. Tất nhiên, tôi có quyền truy cập vào máy ảo mà cụm đang chạy nhưng dường như tôi không có cách nào để tìm thông tin đăng nhập mặc định đã được tạo trong quá trình cài đặt.

Có điều gì đó rõ ràng mà tôi đang thiếu ở đây?

Cảm ơn trước!

no answer