Tôi có kết nối RDP được khởi tạo bởi trang web RD Gateway. Đăng nhập và mọi thứ hoạt động tốt.

Nhưng đôi khi kết nối trở thành bóng ma hoặc nếu tôi muốn đăng nhập với tư cách người dùng khác trên cùng Cổng RD thông qua RDP, tôi phải nhấn thủ công

Disconnect from all connection/apps

Ngắt kết nối khỏi tất cả kết nối / ứng dụng

Có ai biết cách tôi lấy chức năng ngắt kết nối đó bằng dòng lệnh không? Ví dụ: kết nối không xuất hiện trong Truy vấn Uers

answer

Okey, vì vậy nó có vẻ như

taskkill /F /IM "wksprt.exe"

Loại bỏ kết nối RemoteApps đang gây ra sự cố kết nối của tôi khi sử dụng nhiều tên người dùng trên cùng một Cổng RD :)

Tham khảo: https://www.sevecek.com/EnglishPages/_layouts/mobile/disppost.aspx?List=f6e49214%2Da43d%2D4fa5%2D9537%2Dfb46eabe0cb8&ID=85