ZenCoder

linux

Linux là thuật ngữ chung để chỉ hệ điều hành mã nguồn mở giống UNIX dựa trên nhân Linux.

 • 36,627 โพส์
apache-2.2

Phiên bản 2.2 của Máy chủ Apache HTTP. Khi đặt câu hỏi về máy chủ ảo, vui lòng bao gồm đầu ra của lệnh sau: "apache2ctl -S" (hoặc "httpd -S" tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn)

 • 17,195 โพส์
windows

Windows là tên thương hiệu của một loạt hệ điều hành của Microsoft. Thay vì gắn thẻ bài đăng là "Windows", hãy thử sử dụng một thẻ cụ thể hơn, như windows-7, windows-xp hoặc windows-server-2008-r2…

 • 16,714 โพส์
nginx

Nginx ("eNgine x") là một máy chủ HTTP nhẹ, hiệu suất cao, proxy ngược, proxy luồng TCP và proxy thư, được phát hành theo giấy phép giống BSD.

 • 15,669 โพส์
ubuntu

Ubuntu Linux là một dẫn xuất của Debian nhằm mục đích đưa Linux trở nên phổ biến. Các câu hỏi trên trang web này thường đề cập đến Máy chủ Ubuntu. Lưu ý rằng http://askubuntu.com dành riêng cho Ubu…

 • 15,393 โพส์
networking

Kết nối mạng đề cập đến các công nghệ và kỹ thuật cho phép kết nối giữa các thiết bị và ứng dụng cho phép chúng giao tiếp điện tử.

 • 14,755 โพส์
domain-name-system

Hệ thống tên miền, thường được gọi bằng từ viết tắt DNS, là một cơ sở dữ liệu phân tán, phân cấp, trong đó các khóa là tên miền. Các câu hỏi liên quan đến các miền có thể truy cập công khai nên bao gồm…

 • 11,668 โพส์
centos

CentOS là một bản phân phối GNU / Linux miễn phí (như trong bia và lời nói), được định hướng bởi cộng đồng và dựa trên mã nguồn được phát hành từ RedHat.

 • 10,448 โพส์
active-directory

Một công nghệ của Microsoft tạo thành dịch vụ thư mục LDAP với chức năng quản lý tập trung cho tài khoản người dùng, tài khoản máy tính, nhóm và quản lý cấu hình trên nhiều Windo…

 • 9,705 โพส์
windows-server-2008

Windows Server 2008 là hệ điều hành máy chủ của Microsoft được phát hành vào tháng 2 năm 2008. Đây là hệ điều hành kế thừa của Windows Server 2003 và dựa trên cơ sở mã Windows Vista. Nó đã được thành công bởi Windows…

 • 8,992 โพส์
mysql

MySQL là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở do Oracle sở hữu. Các chủ đề ServerFault bao gồm cách chạy máy chủ. Để biết thêm các câu hỏi cụ thể về MySQL như sao lưu / khôi phục / phục hồi / cấu hình, dba.stackexchange.com…

 • 8,385 โพส์
ssh

Secure Shell (SSH) là một giao thức chủ yếu dành cho các kết nối shell được mã hóa. Thẻ này cũng được sử dụng cho các câu hỏi về sshd và openssh, hai ứng dụng tiêu chuẩn để sử dụng SSH.

 • 8,358 โพส์
amazon-web-services

Amazon Web Services (AWS) cung cấp một tập hợp các dịch vụ cùng nhau tạo thành một nền tảng điện toán đáng tin cậy, có thể mở rộng và không tốn kém "trong đám mây". Nếu bạn có câu hỏi về một dịch vụ web cụ thể, đồng…

 • 7,959 โพส์
php

PHP là một ngôn ngữ kịch bản có mục đích chung đặc biệt thích hợp cho việc phát triển Web. Sổ tay hướng dẫn trực tuyến là một tài nguyên tuyệt vời cho cú pháp ngôn ngữ và có một danh sách phong phú về…

 • 7,622 โพส์
debian

Debian là một bản phân phối GNU / Linux phổ biến và có ảnh hưởng. Các câu hỏi ở đây thường là về Máy chủ Debian.

 • 7,118 โพส์
ssl

SSL và người kế nhiệm của nó, TLS, là các giao thức mã hóa và xác thực mã hóa toàn bộ nội dung của kết nối TCP, cũng như có khả năng xác minh danh tính của các thiết bị làm cho…

 • 6,688 โพส์
security

Bảo mật không phải là một sản phẩm, mà là một quá trình.

 • 6,662 โพส์
amazon-ec2

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) cung cấp tài nguyên cơ sở hạ tầng điện toán tự phục vụ, theo yêu cầu, trả tiền cho những gì bạn sử dụng.

 • 6,382 โพส์
email

Cấu hình máy chủ của email, bao gồm POP3, SMTP, IMAP và các gói phần mềm máy chủ phổ biến kiểm soát email.

 • 6,378 โพส์
iptables

iptables là chương trình dòng lệnh không gian người dùng được sử dụng để định cấu hình bộ quy tắc lọc gói IPv4 2.4.x và 2.6.x Nó được nhắm mục tiêu tới các quản trị viên hệ thống. Xin vui lòng, khi hỏi một qu…

 • 6,207 โพส์
postfix

Đại lý chuyển thư mã nguồn mở và miễn phí (MTA) định tuyến và gửi email. Khi hỏi về sự cố postfix, vui lòng bao gồm các dòng maillog có liên quan và đầu ra của lệnh sau: `postco…

 • 6,031 โพส์
apache-2.4

Phiên bản 2.4 của Máy chủ Apache HTTPd. Khi đặt câu hỏi về máy chủ ảo, vui lòng bao gồm đầu ra của lệnh sau: "apache2ctl -S" (hoặc "httpd -S" tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn)

 • 5,452 โพส์
windows-server-2003

Windows Server 2003 là hệ điều hành máy chủ của Microsoft được phát hành vào tháng 4 năm 2003. Đây là hệ điều hành kế thừa của Windows Server 2000 và dựa trên cơ sở mã Windows XP. Nó đã được thành công bởi Windows Serve…

 • 5,363 โพส์
windows-server-2008-r2

Windows Server 2008 R2 là một hệ điều hành của Microsoft. Đây là bản cập nhật của Windows Server 2008. Không giống như Server 2003 R2, R2 này là một Hệ điều hành hoàn toàn mới. Nó chỉ có sẵn trong phiên bản 64-bit…

 • 5,295 โพส์
iis

IIS là Dịch vụ Thông tin Internet, máy chủ web được bao gồm trong hệ điều hành Windows Server của Microsoft. Đây là một thẻ chung. Bất cứ nơi nào có thể, vui lòng sử dụng thẻ * phiên bản cụ thể *, chẳng hạn như…

 • 5,185 โพส์
vpn

VPN là từ viết tắt của Virtual Private Network - một loại mạng sử dụng Internet để cung cấp cho các mạng từ xa hoặc các máy đơn lẻ có quyền truy cập an toàn vào mạng của tổ chức của họ để tránh hết hạn…

 • 4,806 โพส์
sql-server

Câu hỏi liên quan đến Microsoft SQL Server. Nếu câu hỏi của bạn là phiên bản cụ thể, vui lòng gắn thẻ cụ thể cho phiên bản đó. Câu hỏi SQL Server của bạn thuộc về đây hay trên trang khác? Nhấp chuột…

 • 4,721 โพส์
firewall

Tường lửa là một ứng dụng hoặc thiết bị phần cứng được sử dụng để kiểm tra và lọc lưu lượng mạng.

 • 4,035 โพส์
windows-server-2012-r2

Windows Server 2012 R2 là một hệ điều hành máy chủ của Microsoft. Nó được xuất bản vào ngày 31 tháng 5 năm 2013. Nó có nhiều thay đổi đáng kể so với người tiền nhiệm và về cơ bản hợp lý hóa các nu…

 • 3,931 โพส์
powershell

Một trình bao tương tác, ngôn ngữ lập trình và kịch bản cũng như môi trường xung quanh từ Microsoft. Thường được sử dụng bởi quản trị viên hệ thống quản lý phần mềm Microsoft (bao gồm Windows, Exchange, S…

 • 3,899 โพส์
backup

Tạo bản sao dữ liệu để các bản sao có thể được sử dụng để khôi phục bản gốc sau sự kiện mất dữ liệu hoặc để lưu giữ lịch sử.

 • 3,891 โพส์
azure

Microsoft Azure là một nền tảng như một dịch vụ (PaaS) và cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. Người dùng nền tảng có thể triển khai các ứng dụng của họ trên dịch vụ lưu trữ đám mây b…

 • 3,744 โพส์
docker

Docker là một dự án mã nguồn mở tự động hóa việc triển khai các ứng dụng bên trong vùng chứa phần mềm.

 • 3,573 โพส์
permissions

Trong máy tính, quyền (thường được gọi là "đặc quyền", "quyền truy cập" hoặc chỉ "quyền") là các quy tắc liên kết với các đối tượng trên máy tính hoặc mạng. Quyền xác định đối tượng nào có thể truy cập…

 • 3,552 โพส์
virtualization

Ảo hóa là một nhóm công nghệ phần mềm cho phép trừu tượng hóa giữa các lớp của hệ thống. Điều này cho phép tách biệt giữa các lớp logic của hệ thống, mang lại sự cô lập, tính linh hoạt,…

 • 3,529 โพส์
raid

RAID, từ viết tắt ban đầu của Redundant Array of Inexpensive Disks (ngày nay thường được hiểu là Mảng dự phòng của các đĩa độc lập), là một công nghệ cung cấp kho…

 • 3,522 โพส์