Mevcut Mariadb 10.6 sunucularımda çoğaltma kurmak istiyorum. Veritabanlarını her gün özel bir komut dosyasıyla otomatik olarak yedeklerim. Temel olarak, aşağıdaki komutu çalıştırır:

mariabackup --defaults-file=${defaults_file} --extra-lsndir=${todays_dir}" --backup --compress --stream=xbstream --parallel=8 --compress-threads=8 --target-dir=${todays_dir} > "${todays_dir}/${backup_type}-${now}.xbstream" 2> "${log_file}"

Ben ekledim --binlog-infoben xtrabackup_binlog_info dosyasında binlog dosyası, pozisyon ve GTID adını almak ve bu nedenle çoğaltma kurmak için benim günlük yedekleme kullanabilmesi için bu komuta.

Ancak yedekleme tamamlandıktan sonra xtrabackup_binlog_info'yu bulamıyorum. Nerede olmalı?

no answer