Birkaç sunucuda işletim sistemini güncellemem gerekiyor ve bir db'yi kümeden kaldırmam gerekiyor.

wsrep_cluster_address='gcomm://192.168.2.59,192.168.2.60,192.168.2.61,192.168.2.62,192.168.2.63' 

IP adresini küme satırından kaldırıp her düğümü yeniden başlatabilir miyim? Yoksa kümeden kaldırmak istediğim sunucuda hizmeti durdurup diğer düğümlerdeki ip adresini kaldırıp mysql hizmetini yeniden başlatayım mı?

no answer