Şirketimizin AWS hesabında, birçoğu şirketten birkaç yıl önce ayrılan personele ait kullanıcı hesapları bulunmaktadır.

Bu hesapları silmeye gittiğimde aşağıdaki uyarı ile karşılaşıyorum:

The following users will be permanently deleted, including all user data, user security credentials, and user inline policies. Deleted user data cannot be recovered. Are you sure that you want to delete the following users?

Güvenlik kimlik bilgilerini ve satır içi kullanıcı politikalarını anlıyorum, ancak " tüm kullanıcı verilerinin " neleri kapsadığı konusunda endişeliyim . S3'te silinmesini istemediğim çok fazla veri var.

Belgeleri aradıktan ve okuduktan sonra, "tüm kullanıcı" verilerinin başka neyi kapsadığına dair herhangi bir gösterge bulamıyorum.

answer

Kovalarınız yerinde bırakılacaktır. Paketler ve içindeki nesneler, paketleri veya nesneleri hangi kullanıcının oluşturduğundan bağımsız olarak hesabın belirli bir kullanıcısı tarafından değil, her zaman hesaba aittir.

"Kullanıcı verileri" yalnızca kullanıcının hesabıyla ilgili verileri ifade eder.

IAM Kullanıcı Kılavuzu'ndaki Bir IAM Kullanıcısını Silme konusuna bakın .