Yerel bir Apache 2.4 Docker konteynerim var. Global vhost yapılandırmam şudur:

LoadModule proxy_fcgi_module modules/mod_proxy_fcgi.so
<VirtualHost *:8080>
  ServerName localWeb
  DocumentRoot /app
  ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://php:9000/app/$1
  <Directory "/app">
    Options All Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
    DirectoryIndex index.php index.html index.htm
  </Directory>
</VirtualHost>

Dizine göz atma DirectoryIndex, yönergeyi kaldırırken çalışır , ancak orada olduğunda onun File not found.yerine bir web sayfası alıyorum .

Dizinde index.php, index.html veya index.htm olmadığında dizin taraması yapabilmek istiyorum.

Mümkün mü?

no answer