ถ้าฉันใช้เซิร์ฟเวอร์ VMWare บนโฮสต์ Linux และ VM กำลังใช้เครือข่ายบริดจ์ VM จะรู้หรือไม่ว่าจะเฟลโอเวอร์ไปยัง NIC อื่น ฉันไม่มีภาพที่ชัดเจนว่า VMWare bridged networking ทำงานอย่างไร

ฉันยังต้องไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมลินุกซ์ เป้าหมายของฉันคือการมี NIC สำรองที่ล้มเหลวโดยที่สวิตช์ไม่จำเป็นต้องซ้อนกัน (แต่ละ nic จะเชื่อมต่อกับสวิตช์ที่แตกต่างกัน สวิตช์จะถูก trunked) ดังนั้นบางทีฉันจะถามคำถามที่สองและเป็นคำถามโบนัสที่นี่ :-)

answer

ทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับ KVM:
ethX+ethY -> bondX -> bridgeX -> VM
failover เกิดขึ้นที่ระดับพันธบัตร โปร่งใสสำหรับ VM