ฉันใช้สภาพแวดล้อม Elastic Beanstalk เพื่อโฮสต์แอปพลิเคชัน Laravel ของฉัน

และฉันกำลังใช้ CodeCommit เป็นโค้ดซอร์สเมื่อฉันปรับใช้

สุดท้ายนี้ ฉันใช้ไฟล์ init.config ภายในโฟลเดอร์ .ebextensions เพื่อเรียกใช้คำสั่งบางอย่างโดยอัตโนมัติสำหรับอินสแตนซ์ EC2 ของฉัน

//init.config inside .ebextensions
container_commands:
    01storagelink:
        command: "php artisan storage:link"

คำสั่งนี้ใช้งานได้เมื่อฉันทำการปรับใช้ แต่มันกำลังเชื่อมโยงสาธารณะ/ที่เก็บข้อมูลไปยังเส้นทางที่ไม่คาดคิด (สำหรับฉัน) ดังแสดงในรูปภาพ:

ใส่คำอธิบายภาพที่นี่

ฉันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร (ผมจะเก็บการวิจัยไว้ในระหว่างนี้)

no answer