เราใช้ postfix + sieve มาก่อน แต่เราย้ายไปยัง Exchange Online ดังนั้นเราจึงต้องการโซลูชันอื่น postfix ยังคงทำงานเป็นเกตเวย์อีเมล

เราจำเป็นต้องคัดลอกอีเมลที่ได้รับจากที่อยู่อีเมลเฉพาะ ( [email protected] ) โดยมีหัวข้อเฉพาะ (เช่น "**PROBLEM") ตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 8.00 น. และในวันเสาร์/ อาทิตย์ ไปยังกล่องจดหมายอื่น ( [email protected] .com ).

เป็นไปได้หรือไม่?

answer

ฉันจัดการเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น: postfwd (Postfix firewall daemon) อย่างน้อยเมื่อพูดถึงผู้ส่งและการตรวจสอบเวลา เนื่องจากไม่สามารถจับคู่เรื่อง เนื้อหา ฯลฯ