ฉันมีเซิร์ฟเวอร์ postfix ที่ฉันต้องกู้คืนจากข้อมูลสำรองและปรับใช้บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ใหม่ ชื่อโดเมนไม่อนุญาตให้ฉันส่งอีเมล ฉันสามารถรับอีเมลได้ แต่การส่งอีเมลไม่เคยส่งถึงผู้รับเลย ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ขอบคุณ!

no answer