ฉันมีสถาปัตยกรรม ovn ที่ทำงานบนโหนดเดียวกัน เพื่อให้ชัดเจน DB เหนือและ DB ใต้ ตัวควบคุมทุกอย่างทำงานบนโหนดเดียวกัน ตอนนี้ฉันคิดว่าปัญหาอาจเกิดขึ้น

  1. ในสถาปัตยกรรมของฉัน
  2. หรือการกำหนดค่า DB ทางใต้

พวกคุณช่วยตรวจสอบสถาปัตยกรรมนี้ได้ไหมและทำไมฉันถึงได้รับเอาต์พุตจาก northdb แต่ตอนนี้ southdb แนบเอาต์พุตด้านล่าง

nbctl-output

sbctl-output

no answer