สังเกตเห็นการจู่โจมที่เสื่อมโทรมโดยที่ /proc/mdstats ทำเครื่องหมายอุปกรณ์หนึ่งว่าไม่ทำงาน

ดังนั้นฉันจึงต้องการตั้งค่าไดรฟ์ที่หายไปเป็นความผิดพลาดและใส่กลับเข้าไปใหม่

ฉันขับรถผิดทาง ปล่อยให้ฉันถูกจู่โจมที่ไม่ทำงาน

ฉันพยายามสร้างการจู่โจมใหม่ด้วย --assume-clean แต่ไม่ได้ผล ฉันจะทำอย่างไรเพื่อกู้คืนข้อมูลของฉัน

ดังที่แสดงด้านล่าง ดูเหมือนว่า sdd ยังคงมี superblock ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจู่โจมที่เสื่อมโทรม

raid5 มีพาร์ติชั่น cryptsetup luks

[[email protected] ~]# mdadm --examine /dev/sda1 /dev/sda1: Magic : a92b4efc Version : 1.2 Feature Map : 0x0 Array UUID : d0e85136:224b9fce:71d459c2:3d4c7c82 Name : archiso:0 (local to host archiso) Creation Time : Thu Sep 9 09:26:17 2010 Raid Level : raid5 Raid Devices : 4

Avail Dev Size : 1953517954 (931.51 GiB 1000.20 GB) Array Size : 5860552704 (2794.53 GiB 3000.60 GB) ขนาด Dev ที่ใช้ : 1953517568 (931.51 GiB 1000.20 GB) Data Offset : 2048 sectors Super Offset : 8 sectors State : clean Device UUID : a9525f08: f0c6dd3b:b52f190d:a098df0a

Update Time : Thu Sep 9 09:26:17 2010
  Checksum : 73f26b10 - correct
   Events : 0

   Layout : left-symmetric
 Chunk Size : 512K

บทบาทของอุปกรณ์ : อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ 0 สถานะอาร์เรย์: AA.A ('A' == ใช้งานอยู่ '.' == หายไป) [ [email protected] ~]# mdadm --examine /dev/sdb1 /dev/sdb1: Magic: a92b4efc เวอร์ชัน : 1.2 Feature Map : 0x0 Array UUID : d0e85136:224b9fce:71d459c2:3d4c7c82 ชื่อ : archiso:0 (local to host archiso) Creation Time : Thu Sep 9 09:26:17 2010 Raid Level : raid5 Raid Devices : 4

Avail Dev Size : 1953517954 (931.51 GiB 1000.20 GB) Array Size : 5860552704 (2794.53 GiB 3000.60 GB) ขนาด Dev ที่ใช้ : 1953517568 (931.51 GiB 1000.20 GB) Data Offset : 2048 sectors Super Offset : 8 sectors State : clean Device UUID : eb089cca: c83ab79e:863c8178:eebe1c4f

Update Time : Thu Sep 9 09:26:17 2010
  Checksum : 48adc84c - correct
   Events : 0

   Layout : left-symmetric
 Chunk Size : 512K

บทบาทของอุปกรณ์ : อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ 1 สถานะอาร์เรย์: AA.A ('A' == ใช้งานอยู่ '.' == หายไป) [ [email protected] ~]# mdadm --examine /dev/sdc1 /dev/sdc1: Magic : a92b4efc เวอร์ชัน : 1.2 Feature Map : 0x0 Array UUID : d0e85136:224b9fce:71d459c2:3d4c7c82 ชื่อ : archiso:0 (local to host archiso) Creation Time : Thu Sep 9 09:26:17 2010 Raid Level : raid5 Raid Devices : 4

Avail Dev Size : 1953517954 (931.51 GiB 1000.20 GB) Array Size : 5860552704 (2794.53 GiB 3000.60 GB) ขนาด Dev ที่ใช้ : 1953517568 (931.51 GiB 1000.20 GB) Data Offset : 2048 sectors Super Offset : 8 sectors State : clean Device UUID : cd7e5164: da8037a5:8ba219fc:efe5b05c

Update Time : Thu Sep 9 09:26:17 2010
  Checksum : 7a101148 - correct
   Events : 0

   Layout : left-symmetric
 Chunk Size : 512K

บทบาทของอุปกรณ์ : อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ 3 สถานะอาร์เรย์: AA.A ('A' == ใช้งานอยู่ '.' == หายไป) [ [email protected] ~]# mdadm --examine /dev/sdd1 /dev/sdd1: Magic: a92b4efc เวอร์ชัน : 0.90.00 UUID : 748b6c50:c383a4fd:e9ac99f0:185f7f8f Creation Time : Thu Jun 4 18:50:33 2009 Raid Level : raid5 Used Dev Size : 976759936 (931.51 GiB 1000.20 GB) Array Size : 2930279808 (2794.53 GB) ) Raid Devices : 4 อุปกรณ์ทั้งหมด : 4 ตัวรองที่ต้องการ : 0

Update Time : Thu Sep 9 06:58:49 2010
   State : clean

Active Devices : 2 Working Devices : 4 Failed Devices : 2 Spare Devices : 2 Checksum : b4728202 - แก้ไขเหตุการณ์ : 2170510

   Layout : left-symmetric
 Chunk Size : 64K

 Number  Major  Minor  RaidDevice State

3 8 49 3 active sync /dev/sdd1 . นี้

0 0 8 1 0 ซิงค์ที่ใช้งานอยู่ /dev/sda1 1 1 0 0 1 ลบข้อผิดพลาด 2 2 0 0 2 ลบที่ผิดพลาด 3 3 8 49 3 ใช้งานซิงค์ /dev/sdd1 4 4 8 33 4 สำรอง /dev/sdc1 5 5 8 17 5 อะไหล่ /dev/sdb1

บรรทัด mdadm.conf ดั้งเดิม:

ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=4 metadata=0.90 UUID=748b6c50:c383a4fd:e9ac99f0:185f7f8f

answer

i tried to re-create the raid with --assume-clean but this did not work.

นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ คุณหมายถึงอะไรโดย "ไม่ทำงาน"? ข้อความคืออะไร? เกิดอะไรขึ้น? คุณเรียก mdadm ด้วยพาร์ติชั่นอาร์เรย์ RAID ดั้งเดิมทั้งหมดหรือไม่

what could i do to recover my data?

กู้คืนจากข้อมูลสำรอง หากคุณไม่มีข้อมูลสำรอง นั่นเป็นบทเรียนที่สมควรได้รับ

แก้ไข : เนื่องจากนี่เป็นโวลุ่มที่เข้ารหัส คุณไม่มีโอกาสกู้คืนข้อมูลใด ๆ หากคุณไม่สามารถทำให้ RAID ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถโพสต์เฉพาะ/proc/mdstatเนื้อหาได้หรือไม่ ฉันไม่เข้าใจว่าสถานะปัจจุบันคืออะไร (ข้อความของคุณระบุว่ามีไดรฟ์ที่ล้มเหลว 2 ตัว แต่มีการแสดงไดรฟ์ที่ล้มเหลวเพียง 1 ตัว)