ฉันต้องการตั้งค่าการจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ Mariadb 10.6 ที่มีอยู่ ฉันสำรองฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกวันด้วยสคริปต์ที่กำหนดเอง โดยทั่วไปจะรันคำสั่งต่อไปนี้:

mariabackup --defaults-file=${defaults_file} --extra-lsndir=${todays_dir}" --backup --compress --stream=xbstream --parallel=8 --compress-threads=8 --target-dir=${todays_dir} > "${todays_dir}/${backup_type}-${now}.xbstream" 2> "${log_file}"

ฉันได้เพิ่ม--binlog-infoคำสั่งนี้เพื่อให้สามารถรับชื่อไฟล์ binlog ตำแหน่งและ GTID ในไฟล์ xtrabackup_binlog_info และใช้ข้อมูลสำรองรายวันเพื่อตั้งค่าการจำลองแบบ

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่พบ xtrabackup_binlog_info หลังจากสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว มันควรจะอยู่ที่ไหน?

no answer