ฉันเพิ่งอัปเกรดเป็น macOS 12 Monterey และเมื่อbrew services listดูฉันพบว่าNGiNXมีข้อผิดพลาดตามสถานะ

เมื่อฉันเรียกใช้brew services start nginxฉันได้รับข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

Error: Failure while executing; `/bin/launchctl bootstrap gui/501 /Users/justin/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.nginx.plist` exited with 5.

ฉันได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. อัปเดต XCode
  2. ติดตั้งเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง
  3. วิ่ง brew doctor
  4. วิ่ง brew update
  5. วิ่ง brew upgrade

ทั้งหมดข้างต้นประสบความสำเร็จ

ใครช่วยบอกฉันทีว่ามีอะไรผิดปกติและจะแก้ไขได้อย่างไร?

no answer