ฉันใช้ tail เพื่อตรวจสอบล็อกไฟล์และใช้ grep เพื่อกรองคำหลัก

tail -F somefile.log | grep "keyword"กำลังทำงาน tail -F somefile.log | awk '{print $4}'กำลังทำงาน

แต่ถ้าเอามารวมกันแล้วไม่ได้ผลเช่น tail -F somefile.log | grep "keyword" | awk '{print $4}'

นี่เป็นวิธีการใช้ที่ผิด|หรือไม่? วิธีที่จะทำให้tail -F somefile.log | grep "keyword" | awk '{print $4}'การทำงาน? ขอบคุณ

ถ้าฉันต้องการเรียกใช้คำสั่งหลังจาก awk เช่นtail -F somefile.log | grep "keyword" | awk '{print $4}' | ./abashfile.shวิธีการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จดูเหมือนว่าหลาย ๆ อัน|จะไม่เหมาะสำหรับการรวมทุกอย่างใน 1 บรรทัด ขอบคุณ

answer

คุณสามารถทำได้ด้วยตัวawkเอง:

tail -f somefile.log | awk '/keyword/ {print $4}'