ฉันกำลังตรวจสอบการรับส่งอีเมลเพื่อหาข้อความขนาดใหญ่ และส่ง "สิ่งที่พบ" เหล่านี้ไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อลบหรืออนุมัติ แต่ละข้อความมีสี่บรรทัด SMTP และฉันต้องการแยกเฉพาะบรรทัดเหล่านี้:

Date: .*$
From: .*$
To: .*$
Cc: .*$

ฉันรู้วิธีแก้ปัญหาบางส่วน แต่ไม่ถูกต้อง:

sed "/^\(Date:.*$\)/\1/"

นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา เพราะมันทำให้ฉันได้มากกว่าที่บรรทัดเดียวในกลุ่มเป้าหมายของฉัน และในฐานะองค์ประกอบของไปป์ไลน์ มันจะกรองบรรทัดอื่นๆ

ดังนั้น ฉันต้องการวิธีตรวจสอบบรรทัดของไฟล์ในกลุ่ม และบันทึกกลุ่มนั้น

ความคิดใด?

answer

นี้จะเป็นประโยชน์หรือไม่:

egrep '^(Date|From|To|Cc):'

/น่าเกลียด