ฉันมีปัญหากับบัคเก็ตที่ติดตั้งบน GCP VM โดยใช้ gcsfuse ตามเอกสาร :

Note that new and modified files are also fully staged in the local temporary directory until they are written out to GCS due to being closed or fsync'd. Therefore the user must ensure that there is enough free space available to handle staged content when writing large files.

อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องสำรองข้อมูลจำนวนมาก มีวิธีบังคับการซิงค์นี้ด้วยตนเองเพื่อล้างพื้นที่ดิสก์หรือแม้แต่ระบุดิสก์ที่จำเป็นสำหรับไฟล์ชั่วคราวนี้หรือไม่ ขณะนี้กำลังใช้ดิสก์รูท OS และพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ ในขณะที่เรามีดิสก์ขนาด 5TB ที่เราสามารถใช้ได้

no answer