ฉันต้องการเมานต์ gcp bucket ในคอนเทนเนอร์ lxc ของฉัน แต่เมื่อฉันรันคำสั่ง gscfuse มันทำให้ฉันมีข้อผิดพลาด

กำลังติดตั้งระบบไฟล์... daemonize.Run: readFromProcess: sub-process: mountWithArgs: mountWithConn: Mount: mount: running fusermount: exit status 1

stderr: fusermount: การเมานต์ล้มเหลว: ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

และงานเดียวกันนี้ฉันสามารถทำได้นอกคอนเทนเนอร์ lxc บนโหนดโฮสต์ ใครช่วยกรุณาช่วยฉันวิธีการติดตั้งในคอนเทนเนอร์ lxc?

no answer