ในสีฟ้า เป็นไปได้ที่จะอัปเดตการกำหนดค่า IP ของเครื่องเสมือนที่กำหนด (เช่นที่นี่: https://praveenkumarsreeram.com/2020/09/27/azure-virtual-machines-change-the-subnet-of-a-virtual -machine-or-network-interface-card-using-azure-portal/ ) ฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้ใช้งานสำหรับ Virtual Machine Sets อย่างที่ฉันเห็น

สามารถเปลี่ยนผ่าน Azure CLI ได้หรือไม่ ฉันสามารถดูชุดเครื่องเสมือนโดยใช้az vmss nic list --resource-group <RG> --vmss-name <VMSS-NAME>แต่ไม่เห็นอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่ฉันได้รับจากการตอบสนองข้างต้นโดยaz network nic ip-config list -g <RG> --nic-name <...>-vnet-nic01-defaultIpConfigurationใช้

เป้าหมายที่ฉันพยายามเก็บถาวรคือเปลี่ยนซับเน็ตของอินเทอร์เฟซเครือข่ายนี้

no answer