AZURE Service Bus พร้อม Private End Point มีราคาแพงสำหรับไดรฟ์ข้อมูลปริมาณน้อย จำเป็นต้องมีแผนพรีเมียม

เป็นไปได้ไหมที่จะรวมกับแผนบริการพรีเมียมที่มีอยู่สำหรับเว็บแอป

no answer