ฉันต้องการสร้างแบบสอบถามที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของฉันที่ส่งบันทึกไปยัง Azure Sentinel ฉันต้องการทราบค่าเฉลี่ยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และหากกรอบเวลา 24 ชั่วโมงปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ ฉันต้องการให้ส่งการแจ้งเตือน

ฉันมีการตั้งค่าการแจ้งเตือน Heartbeat และใช้งานได้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้เราพบปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานและเอเจนต์กำลังทำงาน แต่ไม่มีการส่งบันทึก ดังนั้นจึงไม่มีการส่งการแจ้งเตือนการเต้นของหัวใจ

เป็นไปได้ไหม?

no answer