ฉันได้ตั้งค่าบริการซึ่งจะเผยให้เห็นการเชื่อมโยงเกตเวย์ API foobar.execute-api.eu-west-2.amazonaws.comที่สมมติว่า

ฉันได้สร้าง AWS WAF เพื่อจำกัดการรับส่งข้อมูลไปยัง IP บางตัว ทุกอย่างทำงานได้ดีในไดเรกทอรีย่อย (เช่น: foobar.execute-api.eu-west-2.amazonaws.com/bar, foobar.execute-api.eu-west-2.amazonaws.com/bar/foo) และไม่พบการตอบสนอง 404 เนื่องจากได้รับการตั้งค่าสำหรับ IP ที่ไม่ได้อยู่ในช่วง IP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แม้ว่าเมื่อฉันพยายามเข้าถึงชื่อโดเมนเองfoobar.execute-api.eu-west-2.amazonaws.comฉันไม่ได้รับ 404 แต่กลับได้รับ{"message": "Forbidden"}หน้าขาว

ฉันจะทำอย่างไรเพื่อ "ซ่อน" ชื่อโดเมน ( foobar.execute-api.eu-west-2.amazonaws.com) จากอินเทอร์เน็ต และส่งคืน 404 แทนที่จะเป็น{"message": "Forbidden"}?

no answer