ฉันกำลังเปลี่ยนจาก nginx เป็น Caddy ดังนั้นฉันจึงตั้งค่า Caddy และสร้าง AMI ใหม่ เมื่อฉันปรับใช้ AMI นี้กับสภาพแวดล้อม EB ของฉัน ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจาก nginx ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ในระหว่างการเปิดตัว ฉันไม่ได้ใช้ nginx แล้วและต้องการลบออกจากการเริ่มต้นระบบ

การใช้แพลตฟอร์ม EB Ruby 2.7 ที่ทำงานบน 64 บิต Amazon Linux 2 จะป้องกันไม่ให้ nginx เปิดตัวได้อย่างไร

no answer