อ้างอิงสิ่งนี้: https://crypto.stackexchange.com/questions/72297/recommended-key-size-for-dkim

สิ่งที่ฉันได้รับจากสิ่งนี้คือ (ในขณะนั้น) ผู้ให้บริการ DNS (โดยปกติ) อนุญาตให้ใช้คีย์ได้มากถึง 1024 บิต แต่ไม่ใช่ 2048 บิต ตอนนี้ผู้ให้บริการของฉันอนุญาตให้ฉันใช้ 2048 และยืนยันสัญญาณ DKIM แน่นอน โพสต์อ้างว่า 1024 ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าฉันมีตัวเลือกให้ใช้ 2048 ฉันก็อยากทำ

ฉันจะไปดีไหม ตราบใดที่ผู้ให้บริการของฉันรองรับระเบียน TXT ขนาดใหญ่นั้น หรืออาจจะยังมีปัญหา?

no answer