เราได้ติดตั้ง jenkins บน Ubuntu 20 lts โดยผู้ใช้สร้างขึ้นด้วยตนเอง

มีการใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของบัญชี office 365 ขององค์กรเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องจัดการผู้ใช้สำหรับเจนกินส์แยกต่างหากหรือไม่

หรือบัญชีโฆษณาสีฟ้า

no answer