ฉันกำลังพยายามกู้คืนโดยใช้พาร์ติชัน ext4magic.my คือ LVM

ลองรันคำสั่ง

ext4magic /dev/sda1  -J -f -s 2048  imges/

ข้อผิดพลาด

/dev/sda2 Error 2133571347 while opening filesystem 
ext4magic : EXIT_SUCCESS
answer

นอกเหนือจากการพิมพ์ผิด ( imgesไม่ใช่images) ดูเหมือนว่ารหัสข้อผิดพลาดนั้นหมายความว่า superblock เสียหายหรือโหลดไม่ถูกต้อง

คุณจำเป็นต้องวางไว้imges/ข้าง-fธงเพื่อให้มันทำงานหรือไม่? และขนาดบล็อกของคุณในปี 2048 นั้นแน่นอนหรือไม่?

มิเช่นนั้น คุณอาจพยายามสร้างใหม่/กู้คืนพาร์ติชัน LVM แทน ฉันเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งและทำงานได้ดีพอที่จะกู้คืนข้อมูลได้ ฉันเชื่อว่าโดยค่าเริ่มต้นควรมีไฟล์สำรอง/etc/lvm/backupพร้อมรายละเอียดของโวลุ่ม